Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie): resultaten uit gedragswetenschappelijk onderzoek COVID-19.

Bosmans, M., Snijders, B., Elberse, J., Zwart, F. de, Dückers, M. Feitenblad. Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie): resultaten uit gedragswetenschappelijk onderzoek COVID-19. Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
Het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en voeren grootschalig gedrags-wetenschappelijk onderzoek uit naar COVID-19. Het Nivel analyseert de behoefte van burgers in Nederland aan zorg of ondersteuning in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de gevolgen daarvan.