Nog steeds beperkte behoefte aan ondersteuning en zorg in verband met COVID-19 (peiling: 17-21 juni)
Nieuws
26-08-2020

Nog steeds beperkte behoefte aan ondersteuning en zorg in verband met COVID-19 (peiling: 17-21 juni)

Uit vijf peilingen onder het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, uitgevoerd tussen 16 maart tot 17 mei 2020, bleek dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking (96-98%) geen behoefte had aan zorg of ondersteuning in verband met de uitbraak van COVID-19. Dit beeld wordt bevestigd in grootschalig onderzoek binnen alle GGD-regio’s in Nederland. De behoefte naar zorg en ondersteuning die er is (3%), bestaat voornamelijk uit behoefte aan praktische hulp (21%) en psychische hulp (17%).

De praktische hulp waar behoefte aan is, heeft vooral betrekking op financiële ondersteuning (39%) en thuiszorg (27%). De behoefte aan niet-acute medische hulp (14%) betreft voor een aanzienlijk deel (28%) nazorg en revalidatie na het doormaken van een COVID-19-besmetting.

Fragment uit de publicatie Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie). Resultaten gedragswetenschappelijk onderzoek COVID-19.

Fragment uit de publicatie Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie). Resultaten gedragswetenschappelijk onderzoek COVID-19.

Over het onderzoek
De vraag ‘Heeft u behoefte aan zorg of andere ondersteuning in verband met het coronavirus? (nee / ja, namelijk)’ is tussen 17 juni en 21 juni 2020 afgenomen binnen een grootschalig vragenlijstonderzoek onder de algemene bevolking. Het onderzoek is onderdeel van het ‘Gedragswetenschappelijk onderzoek COVID-19’ uitgevoerd door het RIVM en GGD GHOR Nederland in samenwerking met de regionale GGD’en. De vragenlijst is uitgezet onder 50.291 panelleden, waarvan 16.307 deelnemers het blok invulde over zorgbehoefte (respons 32%). Nivel heeft de gegevens geanalyseerd in het kader van de ondersteuningstaken voor RIVM en GGD’en.

Bij het Nivel valt dit onderzoeksproject binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen van programmaleider prof. dr. Michel Dückers, met gebruikmaking van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.