Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Bekendheid burgers in Nederland met routekaart coronamaatregelen sept 2020.

Meijer, M., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Bekendheid burgers in Nederland met routekaart coronamaatregelen sept 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
Op 13 oktober 2020 presenteerde het kabinet de routekaart coronamaatregelen. Deze routekaart geeft aan welke maatregelen worden genomen bij welk risiconiveau. Tussen 15 en 22 oktober, vlak na de presentatie, is met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzocht in hoeverre burgers in Nederland bekend zijn met deze routekaart coronamaatregelen, en of hierbij verschillen zijn tussen groepen burgers. In dit feitenblad worden de resultaten gerapporteerd.
Gegevensverzameling