Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 2: wk 16 (13/4 – 19/4 2020).

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 2: wk 16 (13/4 – 19/4 2020). Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) monitort het Nivel met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoe lang burgers vinden dat verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogen duren. Het betreffen zowel maatregelen die reeds genomen zijn, als maatregelen die nog niet genomen zijn. Deze vragenlijst wordt op vier momenten verstuurd in de periode 30 maart - 17 mei 2020. De verzending vindt elke twee weken op maandag of dinsdag plaats, in week 14, 16, 18 en 20.