Draagvlak coronamaatregelen verschilt per bevolkingsgroep, maar blijft onder alle groepen groot
Nieuws
09-06-2020

Draagvlak coronamaatregelen verschilt per bevolkingsgroep, maar blijft onder alle groepen groot

Over het algemeen accepteren burgers in Nederland de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zo blijkt na vier meetmomenten van het Nivel (gedurende de periode 30 maart - 17 mei). Het draagvlak voor hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen, is het grootst en dit is gedurende het onderzoek verder gestegen. Voor het verbod op bezoek in verpleeghuizen is meer verdeeldheid.

De metingen zijn alle verricht voor 18 mei. Ontwikkelingen na die tijd omtrent versoepeling van de coronamaatregelen en de omgang hiermee zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Versoepeling maatregelen vanaf 11 mei sluit aan bij afgenomen draagvlak voor deze maatregelen
Het draagvlak voor de maatregelen die het sluiten van locaties betreffen, zoals scholen en eet- en drinkgelegenheden, is afgenomen over de hele onderzoeksperiode gezien. Gedurende de onderzoeksperiode is versoepeling van een aantal maatregelen rondom het sluiten van locaties aangekondigd. Zo zijn de kinderopvang en basisscholen weer (gedeeltelijk) geopend vanaf 11 mei en mogen middelbare scholen vanaf 2 juni weer open. Ook eet- en drinkgelegenheden, musea en theaters mogen vanaf 1 juni onder voorwaarden weer open. Deze versoepelingen sluiten aan bij het afgenomen draagvlak voor de maatregelen, al is nog steeds ruim de helft van de Nederlanders van mening dat deze maatregelen zo lang mogen duren als nodig is.

Draagvlak voor maatregelen verschilt per geslacht en per leeftijdsgroep
Vrouwen accepteren de maatregelen meer dan mannen. Ook neemt het draagvlak voor de hygiënemaatregelen en het verbod op bezoek in verpleeghuizen af naarmate de leeftijd toeneemt. Andersom neemt de acceptatie van het sluiten van scholen, eet- en drinkgelegenheden en publieke locaties toe naarmate de leeftijd toeneemt.

Draagvlak meeste maatregelen blijft groot onder alle groepen
Ondanks de verschillen is het draagvlak voor de meeste maatregelen nog steeds groot onder alle groepen. Dit is van belang, omdat iedereen zich moet houden aan de maatregelen om er voor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.

Over het onderzoek
Deze factsheet bevat de conclusies die we hebben kunnen trekken uit de vier metingen onder de Nederlandse bevolking omtrent de acceptatie van de duur van de genomen coronamaatregelen. De vier metingen zijn afgenomen bij zo’n 3260 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, de respons was tussen de 2650 en 2726 personen. Het onderzoek hebben we uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is onderdeel van een monitor naar coronagerelateerde percepties, die liep van week 9 tot week 20 (24/2 - 17/5).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.