Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Meeste consumenten tevreden met het vervullen van sociale rollen en activiteiten: dit is niet veranderd in de periode 2016-2019.

Meijer, M., Brabers, A., Victoor, A., Jong, J. de. Feitenblad. Meeste consumenten tevreden met het vervullen van sociale rollen en activiteiten: dit is niet veranderd in de periode 2016-2019. Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
In dit feitenblad staat beschreven hoe tevreden consumenten zijn met het vervullen van sociale rollen en activiteiten. De mate van tevredenheid is gemeten op basis van een vertaalde PROMIS short form van 8 items123. Dit is een gevalideerd meetinstrument dat gebruikt wordt om vast te stellen hoe patiënten hun eigen situatie waarderen. Elk item kan beantwoord worden van ‘helemaal niet’ (score 1) tot ‘heel erg’ (score 5). Respondenten die minder dan 4 items hebben ingevuld (n=40) zijn niet meegenomen in de analyse. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit 2016, 2017, 2018 en 2019.
Gegevensverzameling