Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Patiënten positief over de bejegening door de huisarts: dit is niet veranderd in de periode 2016-2019.

Meijer, M., Brabers, A., Victoor, A., Jong, J. de. Feitenblad. Patiënten positief over de bejegening door de huisarts: dit is niet veranderd in de periode 2016-2019. Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
Serie: Jaarlijkse peilingen 'burgers over zorg' - Bejegening door de huisarts

In dit feitenblad staat hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren. Er worden vier onderdelen belicht:
- de tijd die de huisarts neemt
- het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken
- de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling
- de gelegenheid om vragen te stellen

De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, uit de jaren 2016 tot en met 2019.
Gegevensverzameling