Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Patiënten positief over de bejegening door de huisarts: dit is niet veranderd in de periode 2016-2019.

Meijer, M., Brabers, A., Victoor, A., Jong, J. de. Feitenblad. Patiënten positief over de bejegening door de huisarts: dit is niet veranderd in de periode 2016-2019. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
In dit feitenblad staat beschreven hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren. Er worden vier onderdelen belicht: de tijd die de huisarts neemt, het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken, de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling en de gelegenheid om vragen te stellen. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit 2016, 2017, 2018 en 2019.
Gegevensverzameling