Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsproblemen bij de jeugd in het eerste jaar van de COVID-19 pandemie in Nederland:
lang-cyclische monitoringsrapportage 2019-2020.

Duinkerken, A. van, Bosmans, M., Dückers, M., Baliatsas, C. Gezondheidsproblemen bij de jeugd in het eerste jaar van de COVID-19 pandemie in Nederland: lang-cyclische monitoringsrapportage 2019-2020. Utrecht: Nivel, 2022. 41 p.
Download de PDF
De COVID-19-pandemie en de getroffen maatregelen vormen een risico voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Bepaalde groepen zijn op voorhand meer kwetsbaar en een crisis als deze kan die kwetsbaarheden blootleggen of zelfs versterken. Dit onderzoek is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19, die de effecten van de pandemie op de gezondheid van de Nederlandse bevolking in kaart brengt. In dit rapport ligt de focus op inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van gezondheidsproblemen in het eerste jaar van de pandemie (2020) in vergelijking met het jaar daarvoor (2019) bij de jeugd tot 25 jaar oud.