Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsproblemen in de regio IJmond (periode 2013 - 2019): een verkenning.

Baliatsas, C., Gerbecks, J., Dückers, M., IJzermans, C.J. Gezondheidsproblemen in de regio IJmond (periode 2013 - 2019): een verkenning. Utrecht: Nivel, 2021. 16 p.
Download de PDF
Achtergrond
In de regio IJmond is een cumulatie van vervuilende factoren: industrie, wegverkeer en scheepvaart. Veel rapporten zijn verschenen over de gevolgen voor de gezondheid hiervan door o.m. het RIVM, de GGD Kennemerland en de omgevingsdienst en er loopt een gezondheidsmonitor (vierjaarlijkse inventarisatie door de GGD en overzicht van een specifiek deel van de voorgeschreven medicatie).
Bewoners maken zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid en die van hun kinderen. Bij een inventarisatie van vragen en zorgen van bewoners worden acute klachten als bijvoorbeeld hoesten, benauwdheid, en pijnlijke ogen genoemd. Ook huisartsen uit de IJmond geven aan diverse gezondheidsproblemen in hun praktijk te zien die te relateren zouden zijn aan milieufactoren in de omgeving (luchtvervuiling, zware metalen, cumulatie), waaronder enige ernstige aandoeningen, zoals longkanker.
In aanvulling op de GGD monitor en op lopend gezondheidsonderzoek van het RIVM werd het Nivel
opgedragen een verkenning te doen, vooral gericht op acute lichamelijke symptomen die aan de
huisarts worden gepresenteerd.

We hebben een ecologische vergelijking over een periode van zeven jaren (2013 – 2019) uitgevoerd, waarbij de cijfers uit de IJmond worden vergeleken met die van controlegebieden elders. Het doel van dit onderzoek is: het verkennen of er in de regio IJmond andere, meer en/of minder gezondheidsproblemen worden gepresenteerd aan de huisarts, vergeleken met regio’s in Nederland met evenveel, respectievelijk minder industrie. Het gaat hierbij om het zichtbaar maken van gediagnostiseerde morbiditeit, en niet om het leggen van oorzaak- gevolgrelaties.