Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsproblemen onder de algemene Nederlandse populatie en kwetsbare groepen tijdens de coronapandemie: lang-cyclische COVID-19-monitoringsrapportage (2021 afgezet tegen 2018/19).

Kanis, B., Bosmans, M., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Duinkerken, A. van, Dückers, M. Gezondheidsproblemen onder de algemene Nederlandse populatie en kwetsbare groepen tijdens de coronapandemie: lang-cyclische COVID-19-monitoringsrapportage (2021 afgezet tegen 2018/19). Utrecht: Nivel, 2023. 65 p.
Download de PDF
De COVID-19 pandemie en de getroffen maatregelen vormen een risico voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Bepaalde groepen zijn op voorhand meer kwetsbaar en een crisis als deze kan die kwetsbaarheden blootleggen of zelfs versterken. Dit onderzoek is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 van Netwerk GOR, die de effecten van de pandemie op de gezondheid van de Nederlandse bevolking in kaart brengt. In dit rapport ligt de focus op inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van gezondheidsproblemen in het tweede jaar van de pandemie (2021) in vergelijking met de jaren voor de pandemie (2018 en 2019) bij de Nederlandse bevolking.