Publicatie

Publicatie datum

Grote bereidheid onder burgers tot het verlenen van hulp bij meeste mantelzorgtaken.

Willems, A., Brabers, A., Jong, J. de. Grote bereidheid onder burgers tot het verlenen van hulp bij meeste mantelzorgtaken. Utrecht: Nivel, 2024. 9 p.
Download de PDF
De komende decennia zal vaker een beroep worden gedaan op burgers om mantelzorg te verlenen. De bereidheid onder burgers om dit te doen lijkt hoog. In 2022 gaf 78% aan bereid te zijn om mantelzorg te verlenen. Dit percentage is licht gestegen ten opzichte van 2013 (74%). De stijging is het sterkst onder 75-plussers, onder wie de bereidheid steeg van 42% in 2013 naar 60% in 2022.

Opvattingen over in hoeverre de verantwoordelijkheid voor zorgtaken bij de burger of de overheid, zijn niet veranderd sinds 2013. Mensen vinden emotionele steun en begeleiding bij bezoeken vooral een taak voor de burger en zien verpleegkundige zorg als verantwoordelijkheid van de overheid. Mensen die bereid zijn tot het verlenen van mantelzorg bieden deze zorg net als in 2013 het liefst aan directe familie. Zij zijn evenals in 2013 bereid tot helpen met veel verschillende taken, maar in mindere mate bereid tot het bieden van persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg in november 2022 en oktober 2013.