Publicatie

Publicatie datum

Huisvestigingsproblemen in de huisartsenpraktijk. Nivel huisartsenregistratie en praktijkenquête.

Schaaijk, A. van, Vis, E., Flinterman, L., Batenburg, R. Huisvestigingsproblemen in de huisartsenpraktijk. Nivel huisartsenregistratie en praktijkenquête. Utrecht: Nivel, 2024. 11 p.
Download de PDF
De meerderheid van de huisartsenpraktijken die deelnamen aan de Nivel-praktijkenquête 2023 is gevestigd in gezondheidscentra (31%) of een eigen pand (niet aan huis) (28%). Twee derde van de huisartsenpraktijken huurt praktijkruimte en een derde is gehuisvest in een pand dat (gedeeld) in eigendom is.
Bijna de helft van de ondervraagde huisartsenpraktijken (49%) kampt met een gebrek aan geschikte praktijkruimte, voornamelijk spreekkamers. We zien dat praktijken die kampen met ruimtegebrek vaker in stedelijke gebieden gehuisvest zijn en een hogere huurprijs per m2 betalen. Daarnaast geven praktijken met ruimtegebrek significant vaker aan geen nieuwe patiënten aan te hebben genomen in het afgelopen jaar vanwege capaciteitsproblemen.
De voornaamste oorzaken van ruimtegebrek zijn het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden in het huidige pand (75%) gevolgd door het ontbreken van budget (28%). Praktijken zien verhuizen en verbouwen als mogelijke oplossingen, maar worden vaak belemmerd door budgettaire beperkingen en een gebrek aan medewerking van gemeenten of verhuurders.