Publicatie

Publicatie datum

Infographic. 6% van de burgers in Nederland geeft in 2022 aan af gezien te hebben van een doktersbezoek vanwege kosten.

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. 6% van de burgers in Nederland geeft in 2022 aan af gezien te hebben van een doktersbezoek vanwege kosten. Utrecht: Nivel, 2023. 2 p.
Download de PDF
Serie: Staat van Volksgezondheid en Zorg - Jaarlijkse peilingen 'burgers over zorg'

Deze infographic beschrijft hoe burgers de toegang tot de zorg ervaren. Toegankelijkheid is, naast betaalbaarheid en kwaliteit, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. Dit houdt bijvoorbeeld in dat burgers die zorg nodig hebben op tijd toegang hebben tot zorg.

Jaarlijks meet het Nivel daarom hoe burgers de toegang tot de zorg ervaren. Er worden twee onderdelen belicht:
- de mate waarin burgers afzien van zorg vanwege de kosten
- de wachttijden voor een afspraak met een medisch specialist na een doorverwijzing

De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit de jaren 2016 tot en met 2022.
Gegevensverzameling