Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Elf procent van de burgers geeft aan in 2023 afgezien te hebben van een doktersbezoek, verdere behandeling of medicijnen vanwege de kosten.

Beerman, B., Meijer, M., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Elf procent van de burgers geeft aan in 2023 afgezien te hebben van een doktersbezoek, verdere behandeling of medicijnen vanwege de kosten. Utrecht: Nivel, 2024. 2 p.
Download de PDF
Naast betaalbaarheid en kwaliteit, is toegankelijkheid een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. Dit houdt bijvoorbeeld in dat burgers die zorg nodig hebben op tijd toegang hebben tot zorg. Jaarlijks meet het Nivel daarom hoe burgers de toegang tot de zorg ervaren.
We belichten twee onderdelen: de mate waarin burgers afzien van zorg vanwege de kosten; en de wachttijden voor een afspraak met een medisch specialist na een doorverwijzing. De data zijn afkomstig van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg uit de jaren 2016 tot en met 2023.
Gegevensverzameling