Nivel: Burgers zijn in 2023 tevreden hoe de huisarts hen bejegent, wel zien meer burgers af van zorg vanwege de kosten
Nieuws
06-05-2024

Burgers zijn in 2023 tevreden over hoe de huisarts hen bejegent, wel zien meer burgers af van zorg vanwege de kosten

Net als vorige jaren zijn burgers in 2023 over het algemeen tevreden over de zorgverlening. Zo blijft een grote meerderheid van hen tevreden over de manier waarop de huisarts hen bejegent. Wel zien we dat het percentage burgers dat afziet van zorg is toegenomen tot 11% in 2023. Dit én meer blijkt uit jaarlijkse peilingen ‘Tevredenheid van burgers over zorg’ met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, die sinds 2016 elk jaar ook worden opgenomen op de website van Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ).

Op de website van Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ) zijn de cijfers opgenomen samen met vele andere kerncijfers over zorg en gezondheid, afkomstig van meerdere partijen. Het ministerie van VWS gebruikt de kerncijfers ter ondersteuning van zijn beleid.

Kerncijfers Tevredenheid van burgers over zorg, 2023: 4 onderwerpen
Sinds 2016 meet het Nivel elk jaar de tevredenheid van burgers over zorg, met voor elk onderwerp een aparte publicatie. Over 2023 zijn op basis van de volgende onderwerpen vier infographics gemaakt:

  • Tevredenheid over de bejegening door de huisarts
  • Tevredenheid over het traject van gezamenlijke besluitvorming over een behandeling
  • Tevredenheid over toegankelijkheid van zorg, in termen van kosten en wachttijden
  • Tevredenheid over het vermogen en de mogelijkheden tot het vervullen van sociale rollen en activiteiten

We lichten in dit bericht twee van deze onderwerpen uit. Meer weten over alle vier de onderwerpen, die over meer jaren gemeten zijn? Ga naar Nivel-cijfers Tevredenheid van burgers over zorg.

Tevredenheid burgers over bejegening door de huisarts in 2023 onverminderd groot

Voor het meten van de tevredenheid over hoe de huisarts de patiënt bejegent heeft het Nivel verschillende aspecten van bejegening geformuleerd (links in de grafiek) en uitgevraagd bij burgers. Op alle aspecten geven burgers in 2023 aan dat ze hier meestal of altijd tevreden over zijn.

Tevredenheid burgers over bejegening door de huisarts in 2023 onverminderd groot
 
Tevredenheid over toegankelijkheid: steeds meer burgers zien af van zorg vanwege de kosten

In 2023 heeft 11% van de burgers uit financiële overwegingen afgezien van ten minste één vorm van zorg. Dit betrof een doktersbezoek, een medisch onderzoek, een medische behandeling of een vorm van medicatiegebruik. Van 2016 tot 2020 daalde dit percentage en sinds 2020 stijgt het weer.

Tevredenheid over toegankelijkheid: steeds meer burgers zien af van zorg vanwege de kosten

Over het onderzoek

De gepresenteerde Nivel-cijfers omtrent de tevredenheid over zorg van burgers zijn een resultaat van vragenlijstonderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, uitgevoerd in de jaren 2016 tot en met 2023. Ieder jaar in november ontvangt een steekproef (N=1500) een vragenlijst (schriftelijk en online) met vragen over de vier onderwerpen omtrent tevredenheid over zorg. De steekproef is representatief naar leeftijd en geslacht voor de bevolking van 18 jaar en ouder. De resultaten van 2023 zij gebaseerd op de antwoorden van 723 respondenten (respons 48%).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.