Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Geen verandering in de mate waarin patiënten ervaren dat zij samen met hun arts beslissen over een behandeling in de periode 2016-2022.

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Geen verandering in de mate waarin patiënten ervaren dat zij samen met hun arts beslissen over een behandeling in de periode 2016-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 2 p.
Download de PDF
Serie: Staat van Volksgezondheid en Zorg - 'Jaarlijkse peilingen 'burgers over zorg'

Deze infographic beschrijft hoe patiënten de gezamenlijke besluitvorming over een behandeling ervaren bij hun huisarts of medisch specialist. Gezamenlijke besluitvorming draagt bij aan tevredenheid en een betere arts-patiënt relatie en omvat verschillende aspecten:
- betrokkenheid van arts en patiënt
- informatie delen met patiënt en vice versa
- bespreken van de voorkeuren van een arts en de patiënt
- instemmen van arts en patiënt met een uiteindelijke beslissing

De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit de jaren 2016 tot en met 2022.
Gegevensverzameling