Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Meerderheid van de burgers tevreden met het vervullen van sociale rollen en activiteiten in de periode 2016-2023.

Beerman, B., Meijer, M., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Meerderheid van de burgers tevreden met het vervullen van sociale rollen en activiteiten in de periode 2016-2023. Utrecht: Nivel, 2024. 2 p.
Download de PDF
Tevredenheid over sociale rollen en activiteiten is belangrijk voor het welzijn en de kwaliteit van leven van burgers. Het Nivel heeft onderzocht hoe tevreden burgers zijn met het vervullen van sociale rollen en activiteiten. Tevredenheid over sociale rollen is een aspect van ervaren gezondheid of functioneren dat het best gemeten kan worden door het aan de burgers zelf te vragen. De mate van tevredenheid is gemeten op basis van een vertaalde PROMIS short form van 8 items1,2,3. Dit is een gevalideerd meetinstrument dat gebruikt wordt om vast te stellen hoe burgers hun eigen situatie waarderen. Elk item kan beantwoord worden van ‘helemaal niet’ (score 1) tot ‘heel erg’ (score 5). Respondenten die minder dan 4 items hebben ingevuld (n=39 van de 723, 2023) zijn niet meegenomen in de analyses. De data zijn afkomstig van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg uit de jaren 2016 tot en met 2023.
Gegevensverzameling