Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Meeste burgers tevreden met het vervullen van sociale rollen en activiteiten: cijfers 2016-2022.

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Meeste burgers tevreden met het vervullen van sociale rollen en activiteiten: cijfers 2016-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 2 p.
Download de PDF
Serie: Staat van Volksgezondheid en Zorg - 'Jaarlijkse peilingen 'burgers over zorg'

In deze infographic staat beschreven hoe tevreden burgers zijn met het vervullen van sociale rollen en activiteiten. Tevredenheid over sociale rollen en activiteiten is belangrijk voor het welzijn en de kwaliteit van leven van burgers. Het is een aspect van ervaren gezondheid of functioneren dat het best kan worden gemeten door het aan burgers zelf te vragen.

De mate van tevredenheid is gemeten op basis van een vertaalde PROMIS short form van 8 items 1,2,3 . Dit is een gevalideerd meetinstrument dat gebruikt wordt om vast te stellen hoe burgers hun eigen situatie waarderen. Elk item kan beantwoord worden van ‘helemaal niet’ (score 1) tot ‘heel erg’ (score 5). Respondenten die minder
dan 4 items hebben ingevuld (n=34 van de 737, 2022) zijn niet meegenomen in de analyses.

De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit de jaren 2016 tot en
met 2022.
Gegevensverzameling