Publicatie

Publicatie datum

Monitor beleving coronavirus: in het najaar denken minder mensen dat Nederland voldoende maatregelen neemt in de aanpak van het coronavirus dan in het voorjaar van 2020. Factsheet op basis van vijf metingen, in week 14, 16, 18, 20 en 42 van 2020.

Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Timen, A., Jong, J. de. Monitor beleving coronavirus: in het najaar denken minder mensen dat Nederland voldoende maatregelen neemt in de aanpak van het coronavirus dan in het voorjaar van 2020. Factsheet op basis van vijf metingen, in week 14, 16, 18, 20 en 42 van 2020. Utrecht/Bilthoven: Nivel/RIVM, 2020. 8 p.
Download de PDF
Binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg is tussen eind maart en half mei 2020 op vier momenten onderzocht hoe burgers in Nederland de coronacrisis beleefden. Nadat in de zomer geen peilingen zijn uitgevoerd, is half oktober 2020 vanwege een toename van het aantal besmettingen en een aanscherping van de coronamaatregelen opnieuw aan leden van het Consumentenpanel gevraagd hoe zij de coronacrisis beleven. De resultaten laten zien dat het percentage mensen dat denkt dat Nederland voldoende maatregelen neemt in de aanpak van het coronavirus in het najaar lager is dan in het voorjaar. Zowel in het voorjaar als in het najaar gaf het grote merendeel van de respondenten aan zich aan de maatregelen te houden.
Gegevensverzameling