In het najaar van 2020 denken minder mensen dat Nederland voldoende coronamaatregelen neemt dan in het voorjaar
Nieuws
11-12-2020

In het najaar van 2020 denken minder mensen dat Nederland voldoende coronamaatregelen neemt dan in het voorjaar

Het percentage mensen dat denkt dat Nederland voldoende maatregelen neemt in de aanpak van het coronavirus, was in het voorjaar van 2020 hoger dan in het najaar. In de periode eind maart tot half mei dacht 69% tot 80% van de ondervraagde burgers dat Nederland voldoende maatregelen neemt. Half oktober was dit nog 36%. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Om de corona-aanpak te laten slagen is het van belang om inzicht te hebben in hoe mensen de coronacrisis beleven en er op reageren. In het voorjaar van 2020 onderzochten het Nivel en het RIVM daarom hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleefden. In oktober 2020 is een aantal vragen uit dit onderzoek eenmalig opnieuw voorgelegd aan leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

In het najaar denken minder mensen dat er voldoende maatregelen worden genomen dan in het voorjaar
In het voorjaar gaf 69% tot 80% van de respondenten aan dat de overheid voldoende maatregelen neemt om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Half oktober was dit nog 36%.

Ontwikkeling van het percentage mensen dat aangaf dat Nederland voldoende maatregelen neemt
om verspreiding van het coronavirus te beperken. Meer weten? Open de gehele factsheet.

Nivel-grafiek-vertrouwen-okt

Grote meerderheid houdt zich aan de maatregelen
Gedurende de gehele onderzoeksperiode gaf een grote meerderheid van de ondervraagde burgers (84-93%) aan dat zij zich aan de maatregelen van de overheid houden. Respondenten gaven in het najaar echter minder vaak aan dat mensen in hun omgeving zich aan de geadviseerde maatregelen houden dan in het voorjaar. In het voorjaar gaf 73-86% van de ondervraagde burgers aan dat de meeste mensen in hun omgeving zich aan de maatregelen hielden, half oktober was dit 64%.

Vertrouwen in informatie RIVM en maatregelen overheid in het najaar lager dan in het voorjaar
Het vertrouwen van burgers in Nederland in de aanpak van het coronavirus was in het voorjaar hoger dan in het najaar. Dit geldt voor zowel voor het vertrouwen in de informatie van het RIVM, dat in het voorjaar 82-85% was en in oktober 69%, als voor het vertrouwen in de maatregelen die de overheid neemt om verspreiding van het coronavirus te beperken, dat 78-84% bedroeg in het voorjaar en 53% in oktober.

Over het onderzoek
Op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitorde het Nivel van eind maart tot half mei 2020 hoe Nederlanders denken over het coronavirus en COVID-19, de informatievoorziening over het virus en de reactie op het virus in Nederland. Dit werd gedaan door middel van een online vragenlijstonderzoek onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Vanwege een toename van het aantal besmettingen en een aanscherping van de coronamaatregelen in oktober 2020, is een aantal van deze vragen half oktober eenmalig opnieuw voorgelegd aan leden van het Consumentenpanel. De vragen zijn bij iedere meting online voorgelegd aan ruim 3.000 panelleden. De respons varieerde van ongeveer 2.300 tot 2.700 respondenten.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.