Publicatie

Publicatie datum

Monitor Zorggerelateerde Schade 2019: dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen.

Schoten, S. van, Eikenhorst, L. van, Schouten, B., Baartmans, M., Bruijne, M. de, Jong, L. de, Waals, M., Asscheman, H., Wagner, C. Monitor Zorggerelateerde Schade 2019: dossieronderzoek bij overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht: Nivel, 2022. 126 p.
Download de PDF
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de nieuwe landelijke meting van de Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen. Zorggerelateerde schade wordt gedefinieerd als: “een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperkingen dan wel overlijden van de patiënt”.

De nieuwe resultaten geven inzicht in de aard, ernst en omvang van zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade en sterfte van in Nederlandse ziekenhuizen overleden patiënten in 2019. Tevens wordt inzicht gegeven in veranderingen ten opzichte van de resultaten uit 2015/2016. Door het periodiek herhalen van het onderzoek kan de ontwikkeling in patiëntveiligheid over de jaren worden weergegeven en kunnen gerichte aanknopingspunten voor verdere verbetering worden benoemd.