Publicatie

Publicatie datum

Nederlandse bevolking overwegend positief over het gebruik van digitale toepassingen in de zorg in coronatijd.

Meurs, M., Sankatsing, V., Batenburg, R., Keuper, J.J., Jong, J. de, Tuyl, L.H.D. van. Nederlandse bevolking overwegend positief over het gebruik van digitale toepassingen in de zorg in coronatijd. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Serie: Organisatie van zorg op afstand in coronatijd

Ruim de helft van de Nederlanders (55%) is tijdens de coronapandemie meer gebruik gaan maken van digitale manieren van communicatie. Ruim twee derde van de Nederlanders gebruikte het internet om informatie over het coronavirus op te zoeken. Contact met de huisarts, fysiotherapeut, apotheek of andere zorgverleners vond vooral telefonisch plaats. E-health-toepassingen als het online afspraken maken, het aanvragen van herhaalrecepten, het e-consult en beeldbellen werden ook gebruikt, maar in mindere mate. Diegenen die gebruikmaakten van zorg op afstand vonden dit prettig en gaven aan dat hun zorgvraag voldoende werd beantwoord.
Gegevensverzameling