Publicatie

Publicatie datum

Ook in 2021 geeft 7% aan te zijn gewisseld van zorgverzekeraar.

Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Ook in 2021 geeft 7% aan te zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Utrecht: Nivel, 2021. 7 p.
Download de PDF
Kernpunten:
- 7% van de verzekerden in Nederland geeft in 2021 aan te zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Dit percentage is gelijk aan dat van vorig jaar en iets lager dan de jaren daarvoor (8% - 10%).
- Net als voorgaande jaren is in 2021 ontevredenheid over de hoogte van de totale premie de meest genoemde reden onder overstappers om te wisselen van zorgverzekeraar en tevredenheid over de dekking van de totale polis de meest genoemde reden onder niet-overstappers om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven.
- De keuze om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar wordt (nog steeds) vooral genomen op basis van prijs, en niet op basis van kwaliteit.
- De resultaten beschreven in deze factsheet zijn gebaseerd op de antwoorden van 885 respondenten (respons 59%), die lid zijn van het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel.