Publicatie

Publicatie datum

Organisatorische veranderingen op de huisartsenpost tijdens de COVID-19-pandemie: wat wordt verwacht te behouden? COVID-GP Factsheet 5.

Bes, J., Rijpkema, C., Scholl, A., Homburg, M., olde Hartman, T., Muris, J., Verheij, R., Berger, M., Peters, L., Ramerman, L. Organisatorische veranderingen op de huisartsenpost tijdens de COVID-19-pandemie: wat wordt verwacht te behouden? COVID-GP Factsheet 5. Utrecht: Nivel, 2022. 5 p.
Download de PDF
Serie: COVID-GP - Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie 2020/2021

Met het uitbreken van de COVID-19 pandemie in maart 2020 is er veel veranderd in de organisatie van onze gezondheidszorg, zo ook in de huisartsenzorg via de huisartsenpost (HAP). Beleidsmakers, bestuurders, managers en zorgprofessionals hebben veranderingen moeten doorvoeren om de zorg optimaal in te richten. Inzicht in deze organisatorische veranderingen die hebben plaatsgevonden op de HAP tijdens de pandemie en intenties tot behoud kunnen mogelijk in de toekomst bijdragen aan veerkracht en duurzaamheid in de eerstelijns gezondheidszorg.

Kernpunten:
Organisatorische veranderingen in de triage
- Huisartsenposten hebben verschillend beleid gevoerd rond triage: een minderheid ging strikter triëren, een meerderheid koos voor een apart triage-protocol voor COVID-19-achtige klachten.

Organisatorische veranderingen in de zorg op de huisartsenpost
- Tijdens de eerste golf is COVID-19 zorg via de huisarts vaker op één centrale plek geregeld dan later tijdens de pandemie.
- Veel huisartsenposten hebben tijdens de pandemie gebruik gemaakt van zorg op afstand en zij zijn van plan dat te blijven doen.