Publicatie

Publicatie datum

Overstapseizoen 2022-2023: helft van de overstappers geeft aan te wisselen van zorgverzekeraar omdat ze ontevreden zijn over de hoogte van de premie. Barometer - wisselen van zorgverzekeraar.

Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Overstapseizoen 2022-2023: helft van de overstappers geeft aan te wisselen van zorgverzekeraar omdat ze ontevreden zijn over de hoogte van de premie. Barometer - wisselen van zorgverzekeraar. Utrecht: Nivel, 2023. 9 p.
Download de PDF
Van de verzekerden in Nederland geeft 14% aan te zijn gewisseld van zorgverzekeraar in het overstapseizoen 2022-2023A. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van vorig jaar, en hoger dan in de jaren daarvoor (7-10%). Verzekerden in de leeftijdsgroep 18 t/m 39 jaar geven in 2022-2023, zoals elk jaar, vaker aan (25%) te zijn gewisseld dan verzekerden van 40 t/m 64 jaar (10%) en verzekerden van 65 jaar en ouder (4%).
Gegevensverzameling