Publicatie

Publicatie datum

Patiënten minder vaak naar de huisarts voor astma of COPD sinds de coronapandemie. COVID-GP Factsheet 3: Huisartsenzorg voor mensen met astma en COPD.

Rijpkema, C., Homburg, M., Ramerman, L., Bos, N., Meijer, E., Schouwenaars, N., olde Hartman, T., Muris, J., Verweij, R.A., Berger, M., Peters, L. Patiënten minder vaak naar de huisarts voor astma of COPD sinds de coronapandemie. COVID-GP Factsheet 3: Huisartsenzorg voor mensen met astma en COPD. Utrecht: Nivel, 2021. 9 p.
Download de PDF
Serie: COVID-GP - Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie 2020/2021

Samenvatting
- Tijdens de coronapandemie is het zorggebruik voor patiënten vanwege astma of COPD afgenomen zowel binnen kantooruren (de huisartsenpraktijk) als buiten kantooruren (de huisartsenpost).
- Patiënten kregen voor astma- of COPD-gerelateerde klachten relatief vaker telefonische hulp bij zowel de huisartsenpraktijk als bij de huisartsenpost; tegelijkertijd nam het aandeel fysieke consulten juist af tijdens de coronapandemie.
- De urgentie die de huisartsenpost toekende aan contacten voor astma of COPD veranderde ook tijdens de coronapandemie; we zien een afname van (zeer) hoge urgentiecategorieën en een toename van minder hoge urgentiecategorieën.