Publicatie

Publicatie datum

Personele bezetting en patiëntveiligheid in de medisch specialistische ziekenhuiszorg: een verkenning van de wetenschappelijke literatuur en synthese van openbare cijfers in Nederland.

Baartmans, M., Keuper, J., Schoten, S. van, Bosmans, M., Wagner, C., Batenburg, R. Personele bezetting en patiëntveiligheid in de medisch specialistische ziekenhuiszorg: een verkenning van de wetenschappelijke literatuur en synthese van openbare cijfers in Nederland. Utrecht: Nivel, 2021. 94 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de associatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg in Nederlandse ziekenhuizen, waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur en bestaande databronnen. Dit onderwerp krijgt veel maatschappelijke aandacht. Vaak wordt een direct verband verondersteld tussen knelpunten in de personele bezetting en verminderde patiëntveiligheid. In deze studie is geprobeerd meer inzicht te krijgen in de wetenschappelijke evidentie voor deze veronderstelling. Tevens is geprobeerd om via bestaande databronnen over de personele bezetting in de medisch specialistische ziekenhuiszorg inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Het doel was vooral de mogelijke associatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid te ontrafelen, en te onderzoeken of en hoe deze associatie ook in de Nederlandse ziekenhuiszorg bestaat.

In het licht van de recente corona-pandemie zijn de gevolgen van personele onderbezetting voor patiënten en personeel zichtbaarder dan ooit. Deze crisis onderstreept het belang om onderzoek te doen naar dit thema. Dat is gelijk ook een beperking van dit onderzoek: het onderzoek biedt een analyse van reeds gepubliceerde literatuur en secundaire bronnen over de personele bezetting van ziekenhuizen in Nederland, maar beide betreffen de periode vóór de coronapandemie.