Publicatie

Publicatie datum

Toename telefonische consulten en visites op de huisartsenpost in coronatijd. Zorggebruik huisartsenpost in coronatijd. Week 1-25, 1 januari - 21 juni 2020.

Bos, N., Ramerman, L., Flinterman, L., Verheij, R. Toename telefonische consulten en visites op de huisartsenpost in coronatijd. Zorggebruik huisartsenpost in coronatijd. Week 1-25, 1 januari - 21 juni 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
- Sinds het uitbreken van de coronapandemie worden patiënten met gezondheidsproblemen die niet geassocieerd zijn met het coronavirus vaker telefonisch geholpen.
- Patiënten met gezondheidsproblemen die nu geassocieerd worden met het coronavirus (zoals acute bovenste luchtweginfecties, hoesten, koorts) worden ook vaker telefonisch geholpen; het aandeel telefonische consulten bij deze gezondheidsklachten was in week 11 van 2020 zelfs verdubbeld ten opzichte van dezelfde week in 2018 (zie ‘Zorg op de huisartsenpost: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018’).
- Ook het aandeel visites door de HAP nam sterk toe – vanaf week 13 in 2020 – voor gezondheidsproblemen geassocieerd met het coronavirus, ten opzichte van dezelfde week in 2018.