Start onderzoek naar veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie
Nieuws
26-11-2020

Start onderzoek naar veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP start)

Wat is de impact van de coronapandemie op het zorggebruik bij de huisarts? Hoe is de organisatie van zorg veranderd en hoe ervaarden patiënten die veranderingen? In september startte het Nivel, in samenwerking met het UMC Groningen, Radboud UMC en Maastricht UMC, een onderzoek naar de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie om antwoord te geven op deze vragen. Met de lessen die hieruit voortkomen kunnen we de veerkracht van de gezondheidszorg vergroten.

In de organisatie van de zorg is sinds de start van de coronapandemie veel veranderd, zo ook in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. In sommige regio’s daalde het bezoek aan de huisarts en de huisartsenpost, in andere regio’s hadden huisartsenpraktijken het drukker dan ooit. De coronamaatregelen alleen al vormden voor veel praktijken een uitdaging. Wat kunnen we leren van de manier waarop deze uitdagingen werden benaderd en opgelost? En welke lessen kunnen we leren om de veerkracht en duurzaamheid van de eerstelijnszorg en onze gezondheidszorg als geheel te vergroten?

Organisatie en gebruik van huisartsenzorg in coronatijd
Het onderzoek richt zich op de impact van corona op het zorggebruik in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost. We gaan kijken naar zorggebruik, naar veranderingen in organisatie en beschikbaarheid van huisartsenzorg en ervaringen van patiënten, huisartsen en praktijkondersteuners. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk om huisartsenzorg van goede kwaliteit te kunnen blijven leveren. Ook in periodes waarin er geen sprake is van een pandemie, niet alleen voor de eerstelijnszorg, maar voor de gezondheidszorg als geheel.  

Verschillende onderzoeksmethoden zorgen voor een breed scala aan data
We brengen het zorggebruik in kaart met behulp van geanonimiseerde gegevens uit elektronische patiëntendossiers van de huisartspraktijken en de huisartsenpost. Daarnaast inventariseren we de organisatorische veranderingen in de huisartsenzorg en de ervaringen hiermee, aan de hand van vragenlijstonderzoek. Ten derde onderzoeken we het gebruik door burgers van thuisarts.nl. Ten slotte nemen we diepte-interviews af met zorgprofessionals in verschillende huisartsenpraktijken en  huisartsenposten, en met patiënten.

Over het onderzoek
Het Nivel voert het onderzoek uit in samenwerking met het UMCG, Radboud UMC en Maastricht UMC. Het onderzoek maakt deel uit van het door ZonMW gesubsidieerde onderzoek; ‘Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost: lessen van de covid-19 pandemie’. De eerste (tussentijdse) resultaten verwachten we al begin 2021.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.