Publicatie

Publicatie datum

Toename van patiënten met niet-urgente hulpvragen aan de huisartsenpost in coronatijd. Zorggebruik huisartsenpost in coronatijd. Week 1-30, 1 januari – 26 juli 2020.

Ramerman, L., Bos, N., Flinterman, L., Verheij, R. Toename van patiënten met niet-urgente hulpvragen aan de huisartsenpost in coronatijd. Zorggebruik huisartsenpost in coronatijd. Week 1-30, 1 januari – 26 juli 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
- Sinds het uitbreken van de coronapandemie is in verhouding het aandeel niet-urgente hulpvragen aan de huisartsenpost (HAP) toegenomen.
- Vooral patiënten met gezondheidsproblemen die nu geassocieerd worden met het COVID-19 (zoals acute bovenste luchtweginfecties, hoesten, koorts) hebben contact met de HAP voor niet-urgente hulpvragen.
- Het aandeel zeer urgente hulpvragen, die mogelijk geassocieerd zijn met COVID-19, nam tijdelijk af.