Nivel: Meer niet-urgente zorgvragen op de huisartsenpost tijdens de coronapandemie
Nieuws
15-09-2022

Meer niet-urgente zorgvragen op de huisartsenpost tijdens de coronapandemie

In 2020 veranderde de ernst van de gezondheidsproblemen op de huisartsenpost. Er waren meer klachten waar een lage urgentie aan werd gegeven dan in de jaren ervoor. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat dit het gevolg is van de coronapandemie: er belden vaker mensen met vragen om advies omtrent corona die door de triagist zelf beantwoord konden worden.

In het onderzoek is ook gekeken of wijzigingen in de triageprotocollen effect hebben op veranderingen in de urgentietoekenning voor oogklachten en zwangerschap. Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Aangezien er bij de ene klacht, zwangerschapsklachten, na wijzigen van het protocol wel veranderingen in urgentietoekenning voorkwamen bij de andere - oogklachten - niet.

Toekenning urgentie aan klachten door triagist op de huisartsenpost

Patiënten kunnen voor huisartsenzorg in de avond, nacht en het weekend terecht bij de huisartsenpost. Voorafgaand aan een contact met de huisartsenpost bellen patiënten met een triagist, die beoordeelt de ernst van de klacht en eventuele vervolgacties, volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Vanuit de triage wordt aan de gezondheidsklacht(en) een urgentiecategorie toegekend – van U0 ‘uitval vitale functies’ tot en met U5 ‘geen kans op schade’– en een vervolgactie, zoals een consult op de huisartsenpost, een telefonisch consult of een visite door een huisarts. Wanneer een triagist op basis van de (ernst van de) klachten van een patiënt een andere inschatting van de urgentie maakt dan vanuit de NTS wordt geadviseerd, dan kan de triagist hiervan afwijken. De mate waarin dat gebeurt geeft aan of triagecriteria goed aansluiten bij de zorgvraag van de patiënt. Het is ook een indicator voor de praktische bruikbaarheid van de NTS.

Triagisten handelen meer zorgvragen telefonisch af tijdens de coronapandemie

Tijdens het begin van de coronapandemie werd in 2020 vaker een minder urgente categorie toegekend (U4 of U5) aan een gezondheidsprobleem dan daarvoor, met name bij gezondheidsproblemen van patiënten tot 18 jaar werd de urgentie vaak lager ingeschat. Tijdens de pandemie kwamen er veel niet-urgente zorgvragen over COVID-19 bij de triagist. Vaak betrof het een zelfzorgadvies en kon de triagist deze vragen telefonisch afhandelen, waardoor de triagist naar eigen inzicht de urgentiecategorie aanpaste omdat vanuit de NTS een te hoge urgentie werd geadviseerd. Het beleid hieromtrent verschilde overigens wel tussen huisartsenposten.

Urgente contacten in 2020

Meer weten over het effect van de wijzigingen in de triageprotocollen op de toekenning van urgenties bij oogklachten en zwangerschap?
Lees het hele rapport!

Over het onderzoek

Voor het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, over triage bij de huisartsenpost in de periode 2018-2020. Daarnaast hebben triagisten van verschillende huisartsenposten door heel Nederland tijdens een focusgroepgesprek meer verdieping gegeven aan de gevonden resultaten.
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het Nivel-onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem van prof. dr. Robert Verheij.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.