Publicatie

Publicatie datum

Triage op de huisartsenpost met de Nederlandse Triage Standaard: de invloed van wijzigingen in triagecriteria en externe factoren op de urgentietoekenning.

Rijpkema, C., Verheij, R., Ramerman, L. Triage op de huisartsenpost met de Nederlandse Triage Standaard: de invloed van wijzigingen in triagecriteria en externe factoren op de urgentietoekenning. Utrecht: Nivel, 2023. 28 p.
Download de PDF
In juni 2021 zijn wijzigingen aangebracht in de Nederlandse Triage Standaard NTS triagecriteria voor bepaalde gezondheidsklachten; trauma schedel, geslachtsorganen en drain/sonde/katheter verstopt of gesneuveld. Deze wijzigingen beoogden de urgentietoekenning te optimaliseren zodat deze beter aansluit bij de zorgbehoefte van de patiënt. Het is nog onbekend hoe deze wijzigingen de urgentietoekenning door de triagist hebben beïnvloed. Externe factoren, zoals de COVID-19-pandemie of initiatieven om de werkdruk op de huisartsenpost te verlagen, kunnen ook een belangrijke rol spelen in de mate waarop (geprotocolleerde) triage aansluit bij de zorgvraag van de patiënt en hoe deze wordt vastgelegd. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe deze externe factoren de urgentietoekenning beïnvloeden.

In dit rapport worden de resulaten beschreven van het onderzoek met als doel om inzicht te krijgen in 1) de toekenning en registraties van urgenties door triagisten op de huisartsenpost, 2) hoe wijzigingen in de NTS doorwerken in de dagelijkse praktijk op de huisartsenposten en 3) de invloed van externe factoren op het toepassen van triagecriteria.