Gewijzigde triagecriteria dragen positief bij aan het toekennen van zorg op de huisartsenpost
Nieuws
12-10-2023

Gewijzigde triagecriteria dragen positief bij aan het toekennen van zorg op de huisartsenpost

De wijzigingen in de triagecriteria van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) in juni 2021 hebben ervoor gezorgd dat triagisten de urgentie van de klachten waarmee patiënten naar de huisartsenpost komen, beter kunnen inschatten. Dit wijst erop dat de NTS-triagecriteria beter aansluiten op de praktijk van de zorg op de huisartsenpost; ze spelen dan ook een steeds belangrijkere rol bij het toewijzen van zorg en het sturen van patiëntenstromen. Dit blijkt uit onderzoek, met gegevens over de huisartsenpost uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, een focusgroep en vragenlijst, van het Nivel in opdracht van de stichting Nederlandse Triage Standaard.

Het eerste contact dat een patiënt met de huisartsenpost heeft, is (meestal telefonisch) met een triagist. De triagist maakt aan de hand van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) een inschatting van de urgentie van de klacht en de benodigde zorg. Voor de periode 2019-2021 hebben we, met behulp van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, bekeken welke urgenties triagisten toekenden en registreerden en wat de invloed hierbij was van wijzigingen in de NTS-triagecriteria. Vervolgens is aan de hand van een vragenlijst en een focusgroep verder onderzocht hoe deze wijzigingen doorwerkten in de dagelijkse praktijk en in hoeverre externe factoren een rol speelden bij het toepassen van triagecriteria.

Externe factoren beïnvloeden het toepassen van NTS-triagecriteria

De triagist wordt bij het toekennen van urgenties aan klachten op de huisartsenpost beïnvloed door factoren die buiten de invloedsfeer van de triagestandaard (NTS) liggen, zo blijkt uit zowel het vragenlijstonderzoek als de focusgroep. Triagisten gaven aan dat patiënten mondiger zijn geworden, dat er soms overloop is vanuit de huisartsendagzorg, dat de COVID-19-pandemie tot andere triage leidde en dat landelijke beleidsveranderingen de triage beïnvloedden. Een voorbeeld van zo’n beleidsverandering is de invoer van het Spoed=Spoed-beleid, met als doel het beperken van de urgentietoekenning van nachtelijke spoedzorg tot de drie meest urgente niveaus: U1 (direct levensgevaar), U2 en in uitzonderlijke gevallen U3-patiënten. Een van de triagisten geeft aan dat haar huisartsenpost hier niet aan meewerkt:

Bij ons wilden ze ook alleen nog maar U2 in de nacht, maar dan ben je toch sneller geneigd om van een U3 een U2 te maken, terwijl het eigenlijk een U3 is. En je schiet er niks mee op als iemand bijvoorbeeld belt met een blaasretentie om 1 uur 's nachts. Ja, die kun je niet laten wachten tot 8 of 9 uur in de ochtend

Ontwikkelen NTS-triagecriteria essentieel voor aansluiting op veranderende zorg

De wijzigingen in de NTS-triagecriteria hebben geleid tot een verbetering van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). In de focusgroep gaven triagisten aan dat dit de praktijk ten goede komt: ze kunnen een betere inschatting maken van de urgentie van klachten van patiënten, wat leidt tot een betere afstemming van zorg op de zorgbehoeften van de patiënt. Belangrijk is om de optimalisatie van de triagestandaard NTS te blijven zien als een continu proces, een proces dat niet alleen wordt beïnvloed door de steeds veranderende zorgvraag van patiënten maar ook door externe factoren. Om ervoor te zorgen dat triage-uitkomsten ook in de toekomst aansluiten bij de veranderende zorg en patiënten de juiste zorg blijven ontvangen, is het cruciaal dat de Nederlandse Triage Standaard continu in ontwikkeling is en blijft.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, over triage bij de huisartsenpost in de periode 2019-2021. Daarnaast hebben triagisten van verschillende huisartsenposten door heel Nederland tijdens een focusgroep meer verdieping gegeven aan de gevonden resultaten. Tot slot hebben we een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder een grote groep triagisten. Deze methodieken hebben geleid tot inzicht in de toekenning en registratie van urgenties, in de wijzigingen van de triagecriteria, in de verschillen in toepassen van de Nederlandse Triagestandaard (NTS) en in de externe factoren die van invloed zijn op de uitkomsten van triagetoekenning met gebruik van de NTS.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.