Publicatie

Publicatie datum

Veranderingen in toekenning van urgenties en vervolgacties tijdens triage op de huisartsenpost:
gevolgen van de COVID-19-pandemie en veranderingen in triagecriteria van de Nederlandse Triage Standaard.

Rijpkema, C., Verheij, R., Ramerman, L. Veranderingen in toekenning van urgenties en vervolgacties tijdens triage op de huisartsenpost: gevolgen van de COVID-19-pandemie en veranderingen in triagecriteria van de Nederlandse Triage Standaard. Utrecht: Nivel, 2022. 31 p.
Download de PDF
In 2020 begon de COVID-19-pandemie in Nederland. De pandemie heeft veel verschillende veranderingen teweeggebracht in de huisartsenzorg en de verwachting is dat dit invloed heeft gehad op de toekenning van urgenties en vervolgacties en de mate waarin triagisten hebben afgeweken van urgenties en vervolgacties. Daarnaast was er in september 2019 een wijziging voor de ingangsklacht oogklachten en in maart 2020 voor de ingangsklacht zwangerschap. Met deze wijzigingen was getracht de urgentietoekenning verder te optimaliseren zodat deze beter aansluit bij de zorgbehoefte van de patiënt. Het is echter onbekend in welke mate de COVID-19-pandemie en de wijzigingen in de triagecriteria van invloed zijn geweest op de toekenning van urgenties en vervolgacties door de triagist.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de toekenning van urgenties en vervolgacties door de triagist op de huisartsenpost, hoe vaak deze achteraf nog werden aangepast en hoe veranderingen in de NTS triagecriteria en veranderingen door de COVID-pandemie door triagisten werden ervaren in de praktijk. In deze rapportage worden de resultaten weergegeven.