Publicatie

Publicatie datum

Vervolg Burgerplatform Visie op de eerstelijnszorg in 2030: bijeenkomsten met kwetsbare, moeilijk bereikbare groepen.

Meijer, M., Jong, J. de, Brabers, A. Vervolg Burgerplatform Visie op de eerstelijnszorg in 2030: bijeenkomsten met kwetsbare, moeilijk bereikbare groepen. Utrecht: Nivel, 2023. 37 p.
Download de PDF
De eerstelijnszorg staat onder druk. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is daarom afgesproken dat er door verschillende partijen in de gezondheidzorg een visie wordt ontwikkeld op de eerstelijnszorg in Nederland in 2030. Ook de meningen en ideeën van burgers over hoe de eerstelijnszorg er in 2030 uit moet zien zijn van belang. In juni 2023 is daarom een Burgerplatform georganiseerd door het Nivel. Aan het Burgerplatform nam een diverse groep burgers deel. Wel waren kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers ondervertegenwoordigd.

In dit onderzoek verstaan we onder kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers mensen die niet digitaal vaardig zijn en/of mensen die niet Nederlands kunnen lezen of schrijven, bijvoorbeeld omdat ze een migratieachtergrond hebben. Het perspectief van deze groep is ook van belang bij het opstellen van een visie op de toekomstbestendigheid van de eerstelijnszorg. Mogelijk hebben kwetsbare burgers andere behoeften dan burgers die minder kwetsbaar zijn. Om inzicht te krijgen in de meningen en ideeën over de eerstelijnszorg van een diverse groep kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers zijn twee bijeenkomsten in de vorm van focusgroepen georganiseerd. Daarnaast zijn twee aanvullende interviews gehouden. Daarbij stonden twee punten centraal:

1) het ophalen van knelpunten die kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers ervaren ten aanzien van de eerstelijnszorg en 2) het voorleggen en aanvullen van twee onderwerpen uit het discussiedocument
2 ‘Visie versterking organisatie eerstelijnszorg 2030’, namelijk verwachtingsmanagement en hybride zorg.