Afgesloten
2024

Burgerplatform ‘Visie op de eerstelijnszorg in 2030’- vervolg, 2023-2024

Duur: sep 2023 - feb 2024

Achtergrond

De eerstelijnszorg staat onder druk. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is daarom afgesproken dat er door verschillende partijen in de gezondheidzorg een visie wordt ontwikkeld op de eerstelijnszorg in Nederland in 2030. Ook de meningen en ideeën van burgers over hoe de eerstelijnszorg er in 2030 uit moet zien zijn van belang.

Eerste Burgerplatform in juni 2023

In juni 2023 is daarom een eerste Burgerplatform georganiseerd door het Nivel. Aan dit eerste Burgerplatform nam een diverse groep burgers deel. Wel waren kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers ondervertegenwoordigd.

Tweede Burgerplatform in september 2023

In dit onderzoek verstaan we onder kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers mensen die niet digitaal vaardig zijn en/of mensen die niet Nederlands kunnen lezen of schrijven, bijvoorbeeld omdat ze een migratieachtergrond hebben. Het perspectief van deze groep is ook van belang bij het opstellen van een visie op de toekomstbestendigheid van de eerstelijnszorg. Mogelijk hebben kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers andere behoeften dan burgers die minder kwetsbaar zijn.

Doel

Het doel is om inzicht te krijgen in de meningen en ideeën over de eerstelijnszorg in 2030 van een diverse groep kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers. Dit vormt een aanvulling op de eerder opgehaalde visie van een diverse groep minder kwetsbare burgers op de eerstelijnszorg In 2030

Methode

Om inzicht te krijgen in de meningen en ideeën over de eerstelijnszorg van een diverse groep kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers organiseert het Nivel focusgroepen. Daarnaast houden we  twee aanvullende interviews.

Hierbij is het streven niet om te komen tot een consensus, maar veel meer om de diversiteit in meningen in kaart te brengen.

Resultaten

We publiceren de resultaten van het onderzoek als openbare publicatie op de Nivel-website. Het rapport vormt een aanvulling op de eerder opgehaalde resultaten van het Burgerplatform van juni 2023.

De beide rapporten dienen ter ondersteuning bij het opstellen van de visie op de eerstelijnszorg in 2030; ze bieden de mogelijkheid zowel het perspectief van kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers als dat van minder kwetsbare burgers mee te nemen in beleidsplannen gericht op de toekomstige gezondheidszorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS