Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-23, 2 maart - 7 juni 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-23, 2 maart - 7 juni 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen komen met COVID-19 klachten bij de huisarts?
- In Nederland registreerden huisartsen in de weken 10 tot en met 23 46.500 patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 .
- De huisartsen registreerden in deze periode naar schatting 110.000 patiënten met verdenking op COVID-19.
- Het aantal mensen met klinisch bevestigde COVID-19 of met verdenking op COVID-19 daalt nog steeds.
- Er zijn verschillen tussen leeftijdsgroepen. Bij kinderen (0 t/m 14 jaar) is het aantal geregistreerde patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 of een verdenking daarop laag met kleine wekelijkse schommelingen. Ook bij oudere patiënten zijn de aantallen met (mogelijk) COVID-19 vrij stabiel.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief is voor Nederland.