Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-24, 2 maart - 14 juni 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-24, 2 maart - 14 juni 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Samenvatting Hoeveel mensen komen met COVID-19-klachten bij de huisarts?
- In Nederland registreerden huisartsen 48.000 patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 in de weken 10 tot en met 24.
- De huisartsen registreerden in deze periode naar schatting 112.500 patiënten met verdenking op COVID-19.
- Sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zien we nog altijd geen stijging in het aantal huisartscontacten vanwege COVID-19.
- Er zijn verschillen tussen leeftijdsgroepen. Onder kinderen (0 t/m 14 jaar) registreerden de huisartsen in week 24 de laagste aantallen patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 (3 per 100.000) of een verdenking daarop (7 per 100.000). Bij patiënten van 30 jaar of ouder liggen die aantallen rond de 10 per 100.000 voor klinisch bevestigde COVID-19 en 17 per 100.000 voor verdenking op COVID-19.
De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief is voor Nederland.