Publicatie

Publicatie datum

Zorgverzekeringsvaardigheden in Nederland: de eerste resultaten van de HILM-NL.

Holst, L., Brabers, A., Rademakers, J., Jong, J. de. Zorgverzekeringsvaardigheden in Nederland: de eerste resultaten van de HILM-NL. Utrecht: Nivel, 2020. 10 p.
Download de PDF
Het kiezen en gebruiken van een zorgverzekering vereist bepaalde vaardigheden van verzekerden in Nederland. Tot op heden is er vrij weinig bekend over deze zogeheten 'zorgverzekeringsvaardigheden’. Dit onderzoek uit februari 2020 binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg laat zien dat het merendeel van de verzekerden in Nederland vertrouwen heeft in hun eigen vaardigheden wat betreft het kiezen en gebruiken van een zorgverzekering. Toch zijn er een aantal aandachtspunten. Zo geeft een meerderheid van verzekerden aan dat het onwaarschijnlijk is dat ze te weten kunnen komen wat ze zelf moeten betalen voor geneesmiddelen op recept. Verder geven verzekerden aan niet goed te weten wat te doen als hun verzekeraar weigert te betalen voor zorg die volgens hen moet worden vergoed. Er is samenhang tussen het opleidingsniveau van verzekerden en de zelf-beoordeelde zorgverzekeringsvaardigheden: verzekerden met een laag opleidingsniveau schatten hun zorgverzekeringsvaardigheden lager in dan verzekerden met een midden of hoog opleidingsniveau.
Gegevensverzameling