Resultaten van onderzoek

Publicaties, dossiers, cijfers ziekten en zorg, webinars en meer

Cijfers ziekten in Nederland per jaar »

Hoe gezond is Nederland?

Welke gezondheidsproblemen komen er in Nederland voor per jaar? En in welke mate? Elk jaar presenteren we de incidentie- en  over de prevalentiecijfers van ziekten en aandoeningen, aan de hand van de geregistreerde huisartsbezoeken van patiënten. De jaarcijfers zijn gebaseerd op de registraties van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. 

Actuele cijfers ziekten - woensdags update »

Wat heerst er; griep, hooikoorts, schurft, iets anders?

Een griepepidemie, een uitbraak het RS-virus of COVID-19, een stijging van kinderen met waterpokken; wekelijks publiceren wij actuele cijfers van ziekten en aandoeningen zoals die door de huisarts worden geregistreerd. Zo geven we een actueel beeld van heersende gezondheidsproblemen. Onze cijfers zijn landelijk representatief en worden gebruikt door het RIVM en de overheid. Elke woensdagmiddag worden de cijfers geactualiseerd.

Griep centraal: weekcijfers en meer »

Uit de Nivel Peilstations en Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Al sinds 1970 levert het Nivel cijfers over het aantal mensen dat zich met griepklachten meldt bij de huisarts. We stellen de griepcijfers vast in samenwerking met het RIVM en Erasmus MC en maken hiervoor gebruik van informatie van de Nivel Peilstations en van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Onze griepcijfers verschijnen regelmatig in allerlei media.

Cijfers zorg in de eerste lijn - aard en omvang »

Zorg verleend door huisarts, huisartsenpost, paramedici

Hoeveel patiënten ziet een huisarts gemiddeld? En een fysiotherapeut? Hoeveel van hen zijn er ouder dan 55 jaar? Welke klachten ziet men het meest op de huisartsenpost? Wat vindt men van de kwaliteit van de zorg die de logopedist verleent? Antwoorden op dit soort vragen en meer vindt u bij onze cijfers over zorg in de eerste lijn.

Cijfers burgers over gezondheidszorg »

Regelmatige peilingen

Hebben burgers in Nederland evenveel vertrouwen in de zorg als voorheen? Hoeveel mensen wisselen jaarlijks van zorgverzekeraar, en waarom? Hoe solidair zijn burgers als het gaat om zorgverlening aan een voor hen onbekende medeburger? Het Nivel monitort hoe de Nederlandse burger denkt over de zorg. Ga naar onze barometers (Vertrouwen; Wisselen zorgverzekeraar; Solidariteit) en kies zelf het onderwerp waarvan u wilt zien hoe de burger erover denkt. 

Nivel-publicaties »

Rapporten, factsheets, artikelen, infographics enz.

Of het nu gaat over de huisartsenkrimp, patiëntveiligheid in ziekenhuizen of (vervuilde) leefomgeving en gezondheid; wij publiceren al ons onderzoek - altijd - openbaar, op onze website. Ons overzicht, dat teruggaat tot 1965, bevat inmiddels meer dan 10.000 publicaties en elke week verschijnen er nieuwe. Op zoek naar een specifieke publicatie? Gebruik de zoekfunctie rechtsboven op deze website.

Dossiers »

Verzamelde Nivel-informatie over een thema, met duiding

Een Nivel-dossier over een thema in de zorg bevat niet alleen de relevante Nivel-publicaties, maar ook de onderzoeksprojecten, nieuwsberichten en tools, en bovendien de betrokken Nivel-onderzoekers, -panels, -registraties en -tools. Door de clustering van alle relevante informatie over een onderwerp is deze gemakkelijker vindbaar en wint ze aan duidingskracht.

Tools in de zorg »

Handige hulpmiddelen voor zorgverleners en -gebruikers

Soms komen er uit Nivel-onderzoek niet alleen publicaties voort, maar ook zogenaamde 'tools': handige producten voor zorgverleners en/of zorggebruikers die vrijelijk kunnen worden gebruikt. Bij tools voor zorgprofessionals kunt u denken aan keuzehulpmiddelen voor e-health-toepassingen; communicatieve hulpmiddelen en trainings- en scholingsmateriaal. Tools voor zorggebruikers zijn bijvoorbeeld websites die hulp bieden bij het communiceren over zorgvragen.

Webinars »

Met elkaar in gesprek over een actueel thema in de zorg

Geregeld houdt het Nivel een webinar. Verschillende experts, van het Nivel en daarbuiten, gaan met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp in de gezondheidszorg. De online deelnemers praten mee via een chatfunctie. Onze opgenomen webinars stellen we online beschikbaar.