Resultaten van onderzoek

De resultaten van al ons onderzoek zijn voor iedereen toegankelijk op onze website. Naast onze publicaties en onze rubriek 'Corona centraal' bieden we aan: verschillende soorten cijfers over eerstelijnszorg; dossiers met de geclusterde informatie over een onderwerp in de zorg; tools die zijn voortgekomen uit ons onderzoek; webinars die we hebben opgenomen en als video presenteren.

Meer wetenCorona centraal

Bij Corona centraal vindt u al onze corona-informatie bij elkaar.

RapportPublicaties

In het publicatie-overzicht vindt u meer dan 10.000 Nivel-publicaties van 1965 tot nu: jaarverslagen, rapporten en publicaties in tijdschriften. Elke week verschijnen er nieuwe rapporten en publicaties. Op de hoogte blijven van deze nieuwe publicaties? Schrijf je in voor de attenderingsservice.

Cijfers over aandoeningenWekelijkste cijfers aandoeningen (surveillance)

De cijfers omtrent gezondheidsproblemen (ziekten en aandoeningen) bieden we aan als weekcijfers (signaleringscijfers) en als jaarcijfers (kerncijfers). Onze weekcijfers - ook wel surveillancecijfers genoemd - zijn:

Cijfers over aandoeningenJaarlijkse cijfers aandoeningen (kerncijfers): incidentie en prevalentie

De cijfers omtrent gezondheidsproblemen (ziekten en aandoeningen) bieden we aan als weekcijfers (signaleringscijfers) en als jaarcijfers (kerncijfers). Onze jaarcijfers - ook wel 'cijfers over incidentie en prevalentie' genoemd, zijn:

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnCijfers zorgverlening eerste lijn (jaarlijks): aard, omvang en kwaliteit

Cijfers omtrent zorgverlening presenteren we jaarlijks online. Deze 'kerncijfers' hebben betrekking op de aard, omvang en kwaliteit van de verleende eerstelijnszorg. Onze kerncijfers zijn uitgesplitst naar verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg:

Onderzoek (laten doen) met Nivel-bronnenCijfers beroepsgroepen zorg

Bij Jaarcijfers beroepsgroepen in de zorg vindt u onze rapportages (downloadable pdf's) met jaarcijfers uit de registraties van: huisartsen (jaarlijks, vanaf 2005); verloskundigen (jaarlijks, vanaf 2005); fysiotherapeuten (tweejaarlijks, vanaf 2005 - 2012); oefentherapeuten (tweejaarlijks, vanaf 2006); ergotherapeuten (2006, 2011, 2014 en 2018). Deze cijfers baseren we op de beroepenregistraties van aangesloten zorgprofessionals.

Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaCijfers arbeidsmarkt gezondheidszorg, ontwikkelingen en trends

Bij Arbeidsmarkt zorg, ontwikkelingen en trends vindt u de actuele resultaten van ons onderzoek naar trends en ontwikkelingen voor verschillende beroepsgroepen in de zorg, evenals mogelijke toekomstscenario's, zoals huisartsen, GGD-zorgberoepen, tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten, enzovoort. Onderzoeksresultaten over de arbeidsmarkt regionale huisartsenzorg, peilingen 2019 en 2020 zijn op een aparte pagina uitgelicht.

Alle feitenbladen ‘Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?Dossiers

In de dossiers van het Nivel vindt u niet alleen de publicaties over een onderwerp van onderzoek, maar ook de onderzoeksprojecten die hier betrekking op hebben, de nieuwsberichten, de betrokken Nivel-onderzoekers, de betrokken panels en/of registraties van het Nivel. Door de clustering van relevante informatie over een onderwerp in de zorg is deze gemakkelijker vindbaar en wint deze informatie aan duidingskracht.

Producten en dienstenTools in de zorg

De tools die we aanbieden komen voort uit onderzoeksprojecten die we - al dan niet samen met andere partijen - hebben uitgevoerd. De tools zijn te beschouwen als praktisch inzetbaar materiaal voor meerdere betrokkenen in de zorg.

ComputerschermWebinars

Geregeld houdt het Nivel een webinar. Verschillende experts, van het Nivel en daarbuiten, gaan met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp in de gezondheidszorg. De online deelnemers praten mee via een chatfunctie. Onze opgenomen webinars stellen we online beschikbaar.

Nivel Kenniscentrum. Resultaten van onderzoek. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 01-09-2021; geraadpleegd op 18-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek