Nivel-cijfers Beroepsgroep huisartsen: grootte, samenstelling en werkzame uren

Uit Nivel Beroepenregistraties in de Zorg

Vanaf 1975 biedt het Nivel jaarlijks een cijfermatig beeld van de beroepsgroep ‘huisartsen’ in Nederland.

Van de beroepsgroep huisartsen presenterende landelijke cijfers van:

 • de grootte (het aantal mensen)
 • de samenstelling (leeftijd, man-vrouw)
 • de capaciteit in uren (aantal gewerkte uren) van de beroepsgroep huisartsen
 • de praktijkvormen waarin zij werkenen (solo-, duo- of groepspraktijk) met daarbij het de personeelssamenstelling van deze huisartsenpraktijken.

Samenvatting beroepsgroep huisartsen 2022, landelijke cijfers
 

Nivel-cijfers beroepsgroep huisartsen 2022

 

 • De totale groep regulier gevestigde huisartsen nam toe tussen 2020 en 2022, vooral door de toename van het aantal huisartsen in dienstverband (HIDHA) en vaste waarnemers.
 • Het aandeel vrouwelijke huisartsen, dat sinds 2012 jaarlijks toenam, lijkt zich vanaf 2021 te stabiliseren.
 • Het aandeel jongere huisartsen daalt juist iets vanaf 2021. NB deze trend wordt mede bepaald door een groei van het aantal jonge huisartsen na hun diplomering als wisselend waarnemer aan de slag gaan en dus (nog) niet onder degroep regulier gevestigde huisartsen vallen.
 • Het aandeel regulier gevestigde huisartsen dat in een groeps- of duopraktijk werkt is toegenomen. Dat geldt ook voor het aandeel groepspraktijken binnen de totale groep van praktijken.
 • Het aantal huisartsen per inwoner is iets toegenomen, naar 6,7 per 10.000 inwoners.

Publicatie: Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken: periode 2020-2022
Bronnen:
 Nivel Beroepenregistraties in de Zorg, het jaarlijkse online vragenlijstonderzoek onder alle huisartsenpraktijken in Nederland en websites van huisartsenpraktijken in Nederland

1. Jaarcijfers van vele beroepsgroepen in de zorg (vrij toegankelijk)Alle rapportages in de Nivel-serie ‘Jaarcijfers uit de registratie van huisartsen' (brochures)

De publicaties vanaf 2006 vindt u hieronder. Eerdere publicaties (van 1975 tot en met 2005) kunt u aanvragen bij beroepenregistraties@nivel.nl. 

Jaarcijfers uit de registratie van huisartsen ('Nivel-brochures'), 2005-lopend

Onze publicaties van de jaarlijkse peilingen vanaf 2005:

Positie: verbindende rol tussen wetenschap, beleid en praktijkOver het generen van de Nivel-cijfers en het gebruik ervan

Voor het genereren van de cijfers maken we gebruik van de registraties van huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg. De resultaten worden onder andere door het ministerie van VWS en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) gebruikt voor beleidsdoeleinden, op regionaal en landelijk niveau.

Werkt u in de huisartsenpraktijk? Help mee de huisartsenzorg én uw eigen praktijk te verbeteren!


1. Vul dit jaar ook de Nivel-huisartsenpraktijkenenquête in!
Geef u nu op via balanshazorg@nivel.nl.
Zo krijgt u tevens inzicht in wat er speelt in huisartsenpraktijken in Nederland. De resultaten van de enquête zet het Nivel in voor beleidsadvisering, onderzoek en Nivel-kennisproducten, zoals de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg, het Skillmix-instrument voor huisartsenvoorzieningen, de IZA-monitor 'Beweging naar een sterkere eerste lijn 2024-2026’ en Capaciteitsramingen voor het Capaciteitsorgaan. Ook andere organisaties kunnen de resultaten uit de enquête gebruiken voor beleid.

2. Meld u aan voor de Nivel Beroepenregistraties in de Zorg - huisartsenpraktijken
Ga naar de Aanmeldpagina Nivel Beroepenregistraties.
Met Nivel Beroepenregistraties in de Zorg monitoren we van vele beroepsgroepen in de zorg de loopbanen. De gegevens die huisartsenpraktijken ons verstrekken helpen ons om een breed overzicht van de huisartsenpraktijken in Nederland bij te houden. De informatie gebruikt het Nivel voor regulier en verdiepend onderzoek naar de huisartsenzorg in Nederland (arbeidsmarkt en kenmerken beroepsgroepen bijvoorbeeld). Dit onderzoek doen we onafhankelijk, maar wel altijd in samenwerking met veld- en beleidsorganisaties in de huisartsenzorg.

3. Knelpunten in uw praktijk aanpakken? Ga naar ons Skillmix-instrument!
Gebruik (gratis) het Skillmix-instrument voor huisartsenvoorzieningen!
Vul kenmerken in van uw werkomgeving en u ontvangt:

 1. inzicht in de skillmix van uw personeel en bijbehorende knelpunten
 2. spiegelinformatie, waarin uw organisatie wordt afgezet tegen vergelijkbare organisaties
 3. inzicht in de verwachte zorgvraag van uw voorziening over 5 jaar
 4. toekomstbestendige oplossingsrichtingen wat betreft personeelsbezetting.

Meer weten over ons onderzoek op het gebied van huisartsenzorg?Meer weten over ons onderzoek op het gebied van huisartsenzorg?

Ga naar:

Batenburg, R. Nivel-cijfers Beroepsgroep huisartsen: grootte, samenstelling en werkzame uren. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 09-07-2024; geraadpleegd op 17-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-beroepsgroep-huisartsen