In een dossier vindt u niet alleen de Nivel-publicaties over een onderwerp van onderzoek, maar ook de relevante onderzoeksprojecten, nieuwsberichten, Nivel-onderzoekers, panels, registraties en Nivel-tools. Door de clustering van alle relevante informatie over een onderwerp is deze gemakkelijker vindbaar en wint ze aan duidingskracht.

Dossiers van het NivelDossiers van het Nivel

We bieden de volgende dossiers aan (in alfabetische volgorde):

Onderzoek (laten) doen met Nivel-bronnenOnderzoek (laten) doen met Nivel-bronnen

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels of registraties van het Nivel. Onze panels van zorggebruikers en een panel met zorgverleners: verpleegkundigen en verzorgenden zijn inzetbaar voor onderzoek voor of derden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze databases met een schat registraties gegevens die de vele deelnemende eerstelijns zorgverleners ter beschikking stellen aan het Nivel, zowel zorgregistraties als beroepsregistraties.

Ga naar het panel of de registratie van uw keuze en neem contact op met de betreffende contactpersoon die aldaar vermeld staat. We kijken ernaar uit met u samen te werken!

 

Nivel Kenniscentrum. Dossiers. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-08-2023; geraadpleegd op 10-12-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/dossiers