Nivel-dossier Longmonitor

Al sinds 2001 monitort het Nivel de situatie van mensen met een longziekte, met subsidie van Longfonds. De inzichten die we bieden kunnen worden ingezet voor het verbeteren van de leefsituatie, en daarmee de kwaliteit van leven, van mensen met een longziekte.

Longziekten in NederlandLongziekten in Nederland

Longziekten, astma of COPD, komen in Nederland voor bij 1,2 miljoen mensen (astma en COPD) en vormen doodsoorzaak nummer vier. Circa driekwart van de mensen met een longziekte heeft last van klachten van kortademigheid of benauwdheid. Dit heeft vaak grote impact op hun leven; niet alleen bij het ondernemen van zware lichamelijke activiteiten, maar ook bij algemene dagelijkse activiteiten.

Doel monitoren mensen met een longziekteDoel monitoren mensen met een longziekte

Doel van de Nivel Longmonitor is jaarlijks een overzicht te geven van de zorg- en leefsituatie situatie van mensen met een longziekte in Nederland. Deze inzichten kunnen worden gebruikt door zorgverleners en beleidsmakers in de zorg, om de leefsituatie van en zorg voor mensen met longziekte te verbeteren. Hiermee levert het Nivel een bijdrage in het verbeteren van de zorg.

Onderzoeksresultaten: trendrapportages en andere publicatiesOnderzoeksresultaten: trendrapportages en andere publicaties

De resultaten van het onderzoek binnen de Nivel Longmonitor presenteren we op onze website in de vorm van trendrapportages en factsheets. In het archief hieronder de publicaties - met bijbehorende nieuwsberichten - tot en met 2016 opgenomen. Alle publicaties met betrekking tot de Longmonitor kunt u vinden bij Publicaties, via een relevant zoekwoord, zoals: Astma-COPD Monitor, astma, COPD, longziekte.

Nivel Longmonitor: alle publicaties en bijbehorende nieuwsberichten vanaf 2016

Tabel 1 uit de publicatie Benauwdheid: grote impact op het dagelijks leven van mensen met een longziekte. (Het overzicht van de kenmerken van de onderzoekspopulatie in 2020 is een representatieve afgeleide van de totale patiëntenpopulatie van mensen met een longziekte in Nederland.)

Nivel-tabel1-longmonitor

Methode: vragenlijstonderzoek binnen het Panel van Mensen met een LongziekteMethode: vragenlijstonderzoek binnen het Nivel Panel Mensen met een Longziekte

Met vragenlijstonderzoek verzamelen we gegevens over diverse onderwerpen met betrekking tot longziekte. De vragenlijsten worden uitgezet onder leden van het Nivel Panel Mensen met een Longziekte van het Nivel, waaraan mensen deelnemen met een medische diagnose astma en/of COPD en mensen met een zeldzame longziekte.

Nivel Panel Mensen met een Longziekte

  • Het Nivel Panel Mensen met een Longziekte bestaat momenteel uit circa 800 zelfstandig wonende mensen met een longziekte van 15 jaar of ouder.
  • Mensen met astma en/of COPD worden geworven via aselecte steekproeven van huisartsenpraktijken verspreid door heel Nederland. Door de wijze van steekproeftrekking en de toegepaste selectiecriteria geldt het panel als representatief voor de zelfstandig woonachtige populatie van mensen met astma en/of COPD van 15 jaar en ouder in Nederland.
  • Mensen met zeldzame longziekte stromen vooral in via patiëntenorganisaties.
  • Het Nivel Panel Mensen met een Longziekte maakt deel uit van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG).

Samenwerkingspartner: LongfondsSamenwerkingspartner: Longfonds

De Longmonitor wordt sinds 2001 uitgevoerd door het Nivel, met subsidie van Longfonds (voorheen Astmafonds). Het project Nivel Longmonitor kende door de jaren heen verschillende namen, zoals ‘Monitor Zorg en leefsituatie van mensen met astma of COPD’ en ‘Astma-COPD Monitor’. Met de Longmonitor bieden we jaarlijks een overzicht van de situatie van mensen met een longziekte in Nederland.

 

Scherpenzeel, A. Nivel-dossier Longmonitor. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/zorg-en-participatie-chronische-aandoeningen/dossier-longmonitor