Meten patiëntveiligheidscultuur de organisatie - Dossier Patiëntveiligheid

Het Nivel doet onderzoek naar de patiëntveiligheidscultuur in diverse sectoren van de gezondheidszorg.

De patiëntveiligheidscultuur is een belangrijke basis voor de patiëntveiligheid binnen de praktijk. Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door openheid en onderling vertrouwen.
Het Nivel doet onderzoek naar de patiëntveiligheidscultuur in diverse sectoren van de gezondheidszorg:

Verbetering van de veiligheidscultuur in ziekenhuizen is nodig. Als ziekenhuis is het lastig om zelf inzicht te krijgen in de veiligheidscultuur. Daarom doet het Nivel hier onderzoek naar.

COMPaZ - Meten patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuis (2017)

In 2017 is het meetinstrument COMPaZ ontwikkeld. De COMPaZ-vragenlijst bestaat uit 50 vragen die de veiligheidscultuur op 11 dimensies meten, waaronder bijvoorbeeld samenwerking tussen afdelingen, teamwork binnen een afdeling en het geven van feedback en het leren van fouten. Lees er meer over bij Tool COMPaZ - Meten patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuis.

IZEP - Instrument voor ZelfEvaluatie Patiëntveiligheidscultuur ziekenhuisafdeling (2006-2007)

Wat is een juiste veiligheidscultuur? In navolging van Shell, waar men gebruikmaakte van een zelfevaluatie-instrument om de veiligheidscultuur te evalueren, heeft Nivel een dergelijk instrument ontwikkeld voor gebruik in de zorgsector: IZEP.

IZEP is een instrument voor het bediscussiëren van de veiligheidscultuur op een afdeling in een multidisciplinaire setting. IZEP geeft inzicht in het begrip veiligheidscultuur, in hoe mensen met verschillende functies over veiligheid en cultuur denken; in de sterke en zwakke punten van de cultuur op een afdeling. Met de uitkomsten kunnen vervolgens verbeterplannen worden gemaakt.

Resultaten en meer informatie

Publicaties, nieuws en de tool zelf zijn opgenomen bij de Nivel-Tools. Ga naar Tool IZEP voor alle informatie over het instrument.

SCOPE - Meten patiëntveiligheidscultuur in de eerstelijnszorg

Ook in huisartsenpraktijken kan de cultuur onder medewerkers een belangrijke rol spelen voor de veiligheid van de patiënten. De vragenlijst COMPaZ voor ziekenhuizen is door het Nivel aangepast voor gebruik in de huisartsenpraktijk, SCOPE, en daarnaast is een versie ontwikkeld voor de huisartsenpost, SCOPE-HAP. Met SCOPE kunt u een positieve veiligheidscultuur (verder) ontwikkelen.

SCOPE -Patientveiligheidscultuur verbeteren in de eerste lijn; SCOPE-verbeterinstrument

 

Wagner, C. Meten patiëntveiligheidscultuur de organisatie - Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-08-2023; geraadpleegd op 26-09-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/dossiers/dossier-patientveiligheid/archief-meten-patientveiligheidscultuur-de-organisatie