Tools in de zorg: praktisch inzetbaar materiaal voortgekomen uit onderzoek

De praktische 'tools' die voortkomen uit Nivel-onderzoek, kunnen zorgprofessionals én zorggebruikers gebruiken bij de zorgverlening dan wel het zorggebruik.

Producten voor zorgprofessionals en zorggebruikers

Producten voor professionalsPraktische tools voor zorgprofessionals
Bij praktische Nivel-tools die zorgprofessionals kunnen inzetten, kunt u onder andere denken aan:

  • hulpmiddelen bij het kiezen van e-health-toepassingen in de huisartsenpraktijk
  • hulpmiddelen voor communicatie met cliënten
  • vragensets voor het meten van patiëntveiligheid in een ziekenhuisomgeving
  • materiaal inzetbaar bij praktijktraining of scholing

Met deze tools bedienen we verschillende zorgprofessionals: zorgverleners in de praktijk, partijen die onderzoek willen doen op het gebied van gezondheidszorg en verzorgers van trainingen en opleidingen in de zorgverlening.
 

Ondersteunende materialen voor zorgvragersPraktische tools voor zorggebruikers
De praktische Nivel-tools die zorggebruikers kunnen ondersteunen bestaan met name uit hulpmiddelen bij het communiceren over zorgvragen, denk aan:

  • informatieve websites voor verschillende groepen patiënten
  • een werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking aan wie palliatieve zorg wordt gegeven