Tools in de zorg: praktische hulpmiddelen voortgekomen uit onderzoek

De praktische tools die voortkomen uit Nivel-onderzoek, kunnen vrijelijk worden gebruiken bij zorgverlening dan wel zorggebruik. Bij tools voor zorgprofessionals kunt u denken aan keuzehulpmiddelen voor e-health-toepassingen; communicatieve hulpmiddelen en trainings- en scholingsmateriaal. Nivel-tools voor zorggebruikers zijn bijvoorbeeld websites die hulp bieden bij het communiceren over zorgvragen.

De tools die we aanbieden komen voort uit onderzoeksprojecten die we - al dan niet samen met andere partijen - hebben uitgevoerd. De tools zijn te beschouwen als praktisch inzetbaar materiaal voor meerdere betrokkenen in de zorg. We presenteren ze de tools op alfabetische volgorde, alle tools zijn vrij te gebruiken.

DeelnemersDoelgroepen

De tools kunnen verschillende doelgroepen in de gezondheidszorg ondersteuning bieden:

  • zorgprofessionals en beleidsmakers in het optimaal aanbieden van zorg: denk aan zorgverleners in de praktijk, partijen die onderzoek willen doen op het gebied van gezondheidszorg en verzorgers van trainingen en opleidingen in de zorgverlening.
  • patiënten die handvatten kunnen gebruiken bij het communiceren met hun behandelaars over hun behandeling.

Mantelzorg naatsePraktische tools voor zorgprofessionals

Bij praktische Nivel-tools die zorgprofessionals kunnen inzetten, kunt u onder andere denken aan:

  • hulpmiddelen bij het kiezen van e-health-toepassingen in de huisartsenpraktijk
  • hulpmiddelen voor communicatie met cliënten
  • vragensets voor het meten van patiëntveiligheid in een ziekenhuisomgeving
  • materiaal inzetbaar bij praktijktraining of scholing

Hiertoe bieden we de volgende tools aan:

Mantelzorg clientPraktische tools voor zorggebruikers

De praktische Nivel-tools die zorggebruikers kunnen ondersteunen bestaan met name uit hulpmiddelen bij het communiceren over zorgvragen, denk aan informatieve websites voor verschillende groepen patiënten of een invulbaar werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking aan wie palliatieve zorg wordt gegeven.

Hiertoe bieden we de volgende tools aan:

 

Nivel Kenniscentrum. Tools in de zorg: praktische hulpmiddelen voortgekomen uit onderzoek. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-03-2023; geraadpleegd op 22-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/tools-de-zorg