LIZ-model stap 2: Registreren

Onder een incident verstaan we: Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt/cliënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen gaan leiden [bron 2].

Vragen die bij het registreren allereerst moeten worden gesteld, zijn:

  • Is de patiënt/cliënt bij het incident betrokken?
  • Zo ja, is er sprake van schade?

 

 

Wat wordt geregistreerd?

Hieruit volgen vier typen van incidenten die geregistreerd kunnen worden. Deze lichten we nader toe bij LIZ-model: registreren wat.


Incidentenpiramide


Wie registreert?

Het 'registreren' begint zodra zich een incident voordoet en er in dit verband de eerste maatregelen zijn genomen om de gevolgen te beperken. Wie registreert en vult het Registratieformulier (PDF) (voorbeeld ziekenhuiszorg) in?

Hoe wordt geregistreerd?

Een registratiesysteem voor incidenten heeft twee doeleinden:

  • Het registratiesysteem nodigt de zorgverlener uit tot melden en vergroot zo de meldingsbereidheid.
  • Het registratiesysteem levert zo veel mogelijk waardevolle informatie voor verbetermaatregelen.

Deze doeleinden kunnen botsen. Zo kan het voor een analyse bevorderlijk zijn om zoveel mogelijk informatie te vragen, waarmee het systeem echter niet gebruiksvriendelijker wordt.

Bij LIZ-model: Registreren hoe vindt u meer over hoe u een registratiesysteem zo kunt inrichten dat de meldingsbereidheid wordt vergroot.

 

Wagner, C. LIZ-model stap 2: Registreren. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 03-03-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/tools-de-zorg/tool-liz-leren-van-incidenten-de-zorg/liz-model/liz-model-stap-2-registreren