Cijfers zorg huisarts - Patiëntkenmerken

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de huisarts eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat naar de huisarts gaat, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de huisarts? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Patiëntkenmerken huisartsenpraktijkPatiëntkenmerken huisartsenpraktijk

Wat valt op, als we naar de tabel hieronder kijken:

Kernpunten patiëntkenmerken 2022 en voorgaande jaren

  • Het percentage vrouwen dat in 2022 stond ingeschreven in de huisartsenpraktijk was vrijwel gelijk aan het percentage mannen.
  • De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven patiënten was 42 jaar.
  • Ongeveer een derde deel van de patiënten van de huisartsenpraktijk was tussen de 18 en 44 jaar oud. 
Tabel: Demografische kenmerken van patiënten in de huisartsenpraktijk in 2018-2022
Demographic features of patients of the general practice in 2018-2022
  2018 2019 2020 2021 2022
Geslacht (%) Mannen 49,5 49,5 49,4 49,5 49,6
Vrouwen 50,5 50,5 50,6 50,5 50,4
Leeftijd (%) 0-4 jaar 4,2 4,8 4,7 4,3 4,7
5-17 jaar 15,0 14,5 14,4 14,3 13,9
18-44 jaar 32,7 33,3 33,3 33,2 33,6
45-64 jaar 29,1 28,2 28,0 28,1 27,4
65-74 jaar 11,1 11,0 11,3 11,4 11,2
75-84 jaar 5,9 6,0 6,1 6,6 7,0
85 jaar en ouder 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3
Gemiddelde leeftijd in jaren 41,6 41,7 41,9 42,0 42,3
           

NB Informatie over de representativiteit van de gepresenteerde cijfers kunt u vinden bij Methode vaststellen cijfers huisartsen.

Bron en verantwoording cijfers huisartsenzorgBron en verantwoording cijfers huisartsenzorg

De cijfers over zorgverlening huisartsenzorg zijn gebaseeerd op elektronisch geregistreerde gegevens uit patiëntinformatiesystemen van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van 430 huisartsenpraktijken met ongeveer 1,9 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Bij deze cijfers zijn de aanvullende gegevens die de Nivel Peilstations verzamelen niet meegenomen.

Bes, J., Heins, M., Hek, K., Vanhommerig, J. Cijfers zorg huisarts - Patiëntkenmerken . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-04-2024; geraadpleegd op 19-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/nivel-cijfers-zorg-eerste-lijn/nivel-cijfers-zorg-die-huisarts-verleent/patientkenmerken