Meten patiëntveiligheidscultuur de organisatie - Dossier Patiëntveiligheid

Het Nivel doet onderzoek naar de patiëntveiligheidscultuur in diverse sectoren van de gezondheidszorg.

De patiëntveiligheidscultuur is een belangrijke basis voor de patiëntveiligheid binnen de praktijk. Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door openheid en onderling vertrouwen.
Het Nivel doet onderzoek naar de patiëntveiligheidscultuur in diverse sectoren van de gezondheidszorg:

Meten patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen

Verbetering van de veiligheidscultuur in ziekenhuizen is nodig. Als ziekenhuis is het lastig om zelf inzicht te krijgen in de veiligheidscultuur. Daarom doet het Nivel hier onderzoek naar:

Meten patiëntveiligheidscultuur in de eerstelijnszorg

Ook in huisartsenpraktijken kan de cultuur onder medewerkers een belangrijke rol spelen voor de veiligheid van de patiënten. De vragenlijst COMPaZ voor ziekenhuizen is door het Nivel aangepast voor gebruik in de huisartsenpraktijk, SCOPE, en daarnaast is een versie ontwikkeld voor de huisartsenpost, SCOPE-HAP. Met SCOPE kunt u een positieve veiligheidscultuur (verder) ontwikkelen.

 

Wagner, C. Meten patiëntveiligheidscultuur de organisatie - Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 23-06-2021; geraadpleegd op 29-11-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/meten-patientveiligheidscultuur-de-organisatie