Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit ruim 3500 zelfstandig wonende mensen met een chronische aandoening. Het Nivel zet het panel in voor het doen van onderzoek, om zo bij te dragen aan het verbeteren van de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische aandoening en/of een lichamelijke beperking.

Animatie

Animatie NPCG

Over het panel

In het NPCG zitten ruim 3500 mensen van vijftien jaar en ouder met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking. Deelnemers vormen een afspiegeling van alle mensen met een chronische ziekte of beperking in onze samenleving.

​Onderzoek laten doen met het panel [Klik en sleep om te verplaatsen] ​

Onderzoek laten doen met het panel

Organisaties kunnen gebruikmaken van het NPCG, bijvoorbeeld door panelleden te bevragen via de jaarlijkse vragenlijsten. Ook kunnen de Zorgmonitor en de Participatiemonitor worden ingezet door gebruik te maken van eerder verzamelde gegevens binnen het NPCG.

Monitor Zorg en Participatie

Het NPCG is onderdeel van het langlopende project
 

Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking


Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderzoek met het NPCG is een belangrijke informatiebron voor het beleid van de overheid.

Meer weten

Adreswijziging doorgeven voor panelleden

Bent u verhuisd of heeft u een nieuw e-mailadres? Geef het aan ons door, zodat wij post aan u op het juiste adres kunnen bezorgen.

Ga naar het wijzigingsformulier >>