Nivel: Aantal huisartsbezoeken van jongeren met zelfdodingsgedachten nog steeds verhoogd
Nieuws
21-09-2023

Aantal huisartsbezoeken van jongeren met zelfdodingsgedachten nog steeds verhoogd

Huisartsen registreerden in het tweede kwartaal van 2023 onder de jongeren die hen bezochten 47% meer zelfdodingsgedachten en -pogingen dan in dezelfde periode in 2019. Jongeren zelf gaven in juni 2023 even vaak als in maart 2023 aan dat ze serieus aan zelfdoding dachten. Het aandeel jongeren dat in het bijbehorende vragenlijstonderzoek aangaf mentale klachten te hebben, stabiliseerde zich tot rond de 33%. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek onder jongeren van juni 2023. De resultaten van dit onderzoek zijn onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID).

De resultaten van het nieuwste kwartaalonderzoek bevatten naast de achtste gegevensrapportage onder de jeugd de zesde gegevensrapportage onder volwassenen. Elk kwartaal publiceert het Netwerk GOR een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit vragenlijstonderzoeken onder jongeren en volwassen en analyse van zorggegevens van huisartsen, op de website van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID).

Mentale klachten stabiliseren zich bij jongeren

Uit de registraties van huisartsen blijkt dat jongeren in het tweede kwartaal van 2023 minder vaak naar de huisarts gingen met gevoelens van depressiviteit dan in het eerste kwartaal. In vergelijking met 2019 kwamen gevoelens van depressiviteit nog wel iets vaker voor bij jongeren. Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat dit verschil bij angstgevoelens is verdwenen; jongeren gaven in het tweede kwartaal van 2023 even vaak aan dat ze mentale klachten, eenzaamheid en stress ervoeren als in maart van dat jaar.

Huisartsenconsulten voor depressieve gevoelens onder jeugd (0-24 jaar), per week, 2019-2023

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Mentale en fysieke gezondheid volwassenen vergelijkbaar met vorige meting

De cijfers over de mentale en fysieke gezondheid van volwassenen, die voortkomen uit het vragenlijstonderzoek van juni 2023, zijn vergelijkbaar met die van de meetronde in maart. Wel nemen eenzaamheid en stress iets toe. Ook zoeken iets minder volwassenen naar hulp bij lichamelijke en mentale klachten dan drie maanden eerder. Als we meer specifiek kijken naar de klachten die de huisarts onder volwassenen patiënten ziet, dan valt op dat er in het tweede kwartaal van 2023 nog altijd veel meer volwassenen langskomen voor geheugen- en concentratieproblemen dan in eerdere jaren. Het aandeel zakt wel iets ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023, maar het is nog altijd aanzienlijk meer dan in 2019. Voor spierpijn en misselijkheid gaan volwassenen in 2023 juist minder vaak naar de huisarts dan in 2019.

Over het project Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID)

De kwartaalonderzoeken maken deel uit van het langlopende project Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID) van Netwerk GOR (2021-2025). Daarin brengen het RIVM, GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid in kaart. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw. De publicaties uit dit achtste kwartaalonderzoek - de zesde gegevensrapportage onder volwassenen en de achtste gegevensrapportage onder de jeugd - zijn tot stand gekomen met cijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Bij het Nivel valt dit onderzoeksproject binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen van programmaleider prof. dr. Michel Dückers.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.